П.Орлик

История » П.Орлик

Після смерті І. Мазепи на загальній раді старшина та Військо Запорізь­ке під головуванням кошового отамана К. Гордієнка 5 квітня 1710 р, обра­ли гетьманом України (в еміграції) Пилипа Орлика. Він походив із чесько-польського роду. Закінчив Києво-Могилянську академію, працював спочат­ку в канцелярії київського митрополита, а згодом - у гетьманській канцеля­рії. Відомий як письменник і поет.

a купить кухню /a недорого, узнайте больше

Після обрання гетьманом П.Орлик розробив широкий план визволення України, уклавши союз зі Швецією (шведського короля було визнано проте­ктором України), Кримом, Туреччиною. Навесні 1711 р. з 16-тисячним за­порізьким військом і татарським допоміжним корпусом він рушив в Україну. На Правобережжі його з прихильністю зустрічало населення, під його бу­лаву переходили правобережні полки. Розбивши під Лисянкою армію ліво­бережного гетьмана [.Скоропадського, П.Орлик підійшов до Білої Церкви. Але подальші його плани були перекреслені фактичною зрадою татарських союзників, які почали грабувати місцеве населення. Тому він змушений був відступити та повернутися до своєї штаб-квартири у Бендерах. Після підпи­сання у 1713 р. Андріанопольського миру між московським і турецьким урядами П Орлик зрозумів, що його надії на визволення України відклада­ються у далеку перспективу.

Завзятий мазепинець не зневірився. Живучи впродовж десятиліть в еміграції (у Швеції, Німеччині, Туреччині, Греції), він до самої смерті (1742) не припиняв боротьби, використовував кожну нагоду на пошуки нових сою­зників проти Москви, прагнув зацікавити їх українською справою. Багато робив для того, щоб європейські держави отримували правдиву інформа­цію про життя України. Справу Орлика продовжили його син Григорій та мазепинці-емігранти, яких називали в Європі апостолами Української не­залежної держави.

Словарь
Баскак ( тюрк) - представитель монгольского хана в завоеванных землях (на Руси во II пол. XIII - начале XIV вв), контролировал местные власти. Избранная рада - неофициальное правительство Русского государства в конце 40-50 гг. XVI в. (А.Ф. Адашев, Сильвестр, Макарий, А.М. Курбский и др.). Сторонники компромисса между различными слоями ...

Политика Ермолова
Итак, когда Ермолов появился на Кавказе, он стал доносить, что "горские народы примером независимости своей в самих подданных вашего императорского величества порождают дух мятежный и любовь к независимости". Ермолов предложил перейти к активным наступательным действиям в глубь территорий горских народов — не столько для рассе ...

Защита страны от набегов крымского хана. (Южное направление) .
После поражения под Тулой в 1552 г. Крымские татары воздерживались от значительных походов на русские земли, совершая набеги только небольшими отрядами. Их действиям также препятствовали завершение сооружения Тульской засечной черты, возникновение новых укрепленных центров Венева и Дедилов. Победы над восставшими татарами под Казанью, т ...

   
Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.fullistoria.ru