П.Орлик

История » П.Орлик

Після смерті І. Мазепи на загальній раді старшина та Військо Запорізь­ке під головуванням кошового отамана К. Гордієнка 5 квітня 1710 р, обра­ли гетьманом України (в еміграції) Пилипа Орлика. Він походив із чесько-польського роду. Закінчив Києво-Могилянську академію, працював спочат­ку в канцелярії київського митрополита, а згодом - у гетьманській канцеля­рії. Відомий як письменник і поет.

Після обрання гетьманом П.Орлик розробив широкий план визволення України, уклавши союз зі Швецією (шведського короля було визнано проте­ктором України), Кримом, Туреччиною. Навесні 1711 р. з 16-тисячним за­порізьким військом і татарським допоміжним корпусом він рушив в Україну. На Правобережжі його з прихильністю зустрічало населення, під його бу­лаву переходили правобережні полки. Розбивши під Лисянкою армію ліво­бережного гетьмана [.Скоропадського, П.Орлик підійшов до Білої Церкви. Але подальші його плани були перекреслені фактичною зрадою татарських союзників, які почали грабувати місцеве населення. Тому він змушений був відступити та повернутися до своєї штаб-квартири у Бендерах. Після підпи­сання у 1713 р. Андріанопольського миру між московським і турецьким урядами П Орлик зрозумів, що його надії на визволення України відклада­ються у далеку перспективу.

Завзятий мазепинець не зневірився. Живучи впродовж десятиліть в еміграції (у Швеції, Німеччині, Туреччині, Греції), він до самої смерті (1742) не припиняв боротьби, використовував кожну нагоду на пошуки нових сою­зників проти Москви, прагнув зацікавити їх українською справою. Багато робив для того, щоб європейські держави отримували правдиву інформа­цію про життя України. Справу Орлика продовжили його син Григорій та мазепинці-емігранти, яких називали в Європі апостолами Української не­залежної держави.

Скопины-Шуйские (угасший род)
Князей Скопиных-Шуйских было всего три лица мужского пола – бояре – и все женатые: сын Скопы – Федор Иванович (умер в 1557 г.), его сын – Василий Фёдорович (умер в 1595 г.), и его сын, правнук Скопы – Михаил Васильевич, родившийся в 1587 году и умерший, как думали от отравления 23 апреля 1610 года. Сам Скопа, воевода Ивана III, боярин ...

Сравнительный анализ экономической политики США и СССР 1947–1973 годов
Победа Советского Союза в Отечественной войне была бы немыслима без самоотверженного титанического труда рабочих и крестьян, инженеров и конструкторов, полной самоотдачи ведущих деятелей науки и культуры, мобилизовывавших советский народ на разгром агрессора. С 1943 г. начался общий подъем производства. Заметно возросли национальный дох ...

Кочевое скотоводство
Общественное разделение труда между земледельцами и скотоводами привело к возникновению пастушества, из которого впоследствии развилось кочевое скотоводство. Природные условия степной зоны были неблагоприятны для развития древнего земледелия. Поэтому преобладание пастушеского скотоводства сложилось здесь еще в раннем бронзовом веке. Раз ...

   
Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.fullistoria.ru