П.Орлик

История » П.Орлик

Після смерті І. Мазепи на загальній раді старшина та Військо Запорізь­ке під головуванням кошового отамана К. Гордієнка 5 квітня 1710 р, обра­ли гетьманом України (в еміграції) Пилипа Орлика. Він походив із чесько-польського роду. Закінчив Києво-Могилянську академію, працював спочат­ку в канцелярії київського митрополита, а згодом - у гетьманській канцеля­рії. Відомий як письменник і поет.

Після обрання гетьманом П.Орлик розробив широкий план визволення України, уклавши союз зі Швецією (шведського короля було визнано проте­ктором України), Кримом, Туреччиною. Навесні 1711 р. з 16-тисячним за­порізьким військом і татарським допоміжним корпусом він рушив в Україну. На Правобережжі його з прихильністю зустрічало населення, під його бу­лаву переходили правобережні полки. Розбивши під Лисянкою армію ліво­бережного гетьмана [.Скоропадського, П.Орлик підійшов до Білої Церкви. Але подальші його плани були перекреслені фактичною зрадою татарських союзників, які почали грабувати місцеве населення. Тому він змушений був відступити та повернутися до своєї штаб-квартири у Бендерах. Після підпи­сання у 1713 р. Андріанопольського миру між московським і турецьким урядами П Орлик зрозумів, що його надії на визволення України відклада­ються у далеку перспективу.

Завзятий мазепинець не зневірився. Живучи впродовж десятиліть в еміграції (у Швеції, Німеччині, Туреччині, Греції), він до самої смерті (1742) не припиняв боротьби, використовував кожну нагоду на пошуки нових сою­зників проти Москви, прагнув зацікавити їх українською справою. Багато робив для того, щоб європейські держави отримували правдиву інформа­цію про життя України. Справу Орлика продовжили його син Григорій та мазепинці-емігранти, яких називали в Європі апостолами Української не­залежної держави.

Всеобщая стачка на юге России
В 1903 г. стачечное движение охватило вдвое больше рабочих, чем в 1902 г. Особенно мощной была всеобщая стачка на юге России. В июле она началась в Баку, а затем перекинулась в Тифлис, Батум, Донбасс, на Украину. Организованность и силу этой стачке обеспечило руководство местных социал-демократических организаций. В забастовках принимал ...

Переписка И. Грозного с А. Курбским
Еще одним примером влияния раннехристианской исторической традиции в процессе выработки политической парадигмы может служить переписка Ивана IV с князем А.М. Курбским – один из важнейших документов эпохи. Переписка царя Ивана с Андреем Курбским, которая наиболее ярко представила в литературе особенности своего времени. Началом знаменат ...

Дольмены Геленджика
В районе Геленджика были исследованы 23 пункта с 82 дольменами, из которых до наших дней сохранилось около 50. Обратим внимание на некоторые из них, наиболее доступные для посещения. В седловине хребта между гор Нексис и Долмен, пос. Светлый, юго-восточнее Геленджика, находятся два дольмена, — один плиточный ("большой адербиевский ...

   
Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.fullistoria.ru